تولید فویل های فلزی آمورف و نانو بلوری نازک و عریض به روش انجماد سریع

  1. محصولات گروه متالورژی
  2. تولید فویل های فلزی آمورف و نانو بلوری نازک و عریض به روش انجماد سریع

تولید فویل های فلزی آمورف و نانو بلوری نازک و عریض به روش انجماد سریع

فهرست