طی حکمی از سوی دکتر طباطبایی سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی و با موافقت معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، دکتر علیرضا آخوندی، دکتر ولی‌اله روشن، دکتر مرتضی خاکزار، مهندس محمد کیا، مهندس رضا پویا، دکتر مهرنوش بسته نگار و دکتر زهره سادات گتمیری برای مدت دو سال به عنوان اعضای شورای علمی گروه پژوهشی مهندسی صنايع  منصوب شدند.