گريپر یک مكانيزم الكترومكانيكی می‌باشد كه روی مچ ربات نصب شده و جهت گرفتن، جابجايی و مونتاژ ماهيچه‌های ماسه‌ای ريخته‌گری سيلندر موتور، در ايستگاه های مختلف خط توليد از آن استفاده می‌شود.

از ويژگيهای مهم این گريپرها:

  • سرعت بالای عملكرد بدون ارتعاش
  • دارای مكانيزم تعويض پذيری سريع
  • تعامل كامل بين گريپر و ربات از طریق حسگرهای ویژه
  • کمترین آسيب به ماهيچه های ريخته گری در حين جابجايی و مونتاژ