در این طرح 9 دستگاه پیشرفته اندازه گیری و کنترل قطر داخلی قطعات صنعتی طراحی و ساخته شده است.که قادرند قطر داخلی قطعات دقيق را به کمک ابزار الکترومكانیکی و کامپیوتری اندازه گیری کند.

این دستگاه به طور عمده در صنایع ماشین‌سازی، قطعه سازی و مجموعه های مونتاژی و به طور کلی هر صنعتی که در آن اندازه‌گیری قطر داخلی قطعات اهمیت داشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی های دستگاه:

  • قابليت تطبيق در محدوده : 5mm< D < 100 mm
  • دقت اندازه گیری : ± 0/001 mm
  • وزن پراب : 400 گرم
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر : پورت سریال RS232
  • قابليت اتصال به سنسور اندازه گيری موقعيت از نوع LVDT
  • قابليت نمايش مقدار انحراف از مرجع مقدار اندازه گيری شده بر روی نمايشگرهای سه رنگ
  • قابليت كاليبراسيون به صورت نرم افزاری
  • نمايش به صورت پارگراف مقدار اندازه گيری شده توسط نرم افزار كامپيوتری (Labview)
  • ذخيره داده های اندازه گيری توسط PC
  • نمايش دمای محيط اندازه گيری بر روی نمايشگر

طرح پژوهشی دستگاه اندازه گیری ماژولار قطر داخلطرح پژوهشی دستگاه اندازه گیری ماژولار قطر داخل