خدمات مشاوره‌ای

اندازه‌گيري رضايت مشتري از خدمات شركت امدادخودرو
– اندازه‌گيري رضايت مشتريان شركت ليزينگ ايران خودرو
– مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه سامانه کارت هوشمند خودرو
– انجام خدمات مشاوره در زمينه مستندسازي و زمان‌سنجي فرآيندهاي توليد و تامين شركت
– مشاوره و زمان‌سنجي بخش‌هاي توليدي شركت ريخته‌گري آلومينيوم ايران خودرو
– خدمات مدیریت پروژه
– خدمات مدیریت دانش
– خدمات مدیریت دارایی