تقدیر سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه از عملکرد مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

  1. اخبـار
  2. اخبار مرکز توسعه تکنولوژی
  3. تقدیر سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه از عملکرد مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان کرمانشاه، با ارسال نامه ای، از تلاش های مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در زمینه ی «بازرسی و کنترل کیفیت لوله وتجهیزات پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی سومار» تقدیر کرد.

در بخشی از متن این رضایت نامه آمده است:
مدیر محترم مرکز توسعه تکنولوزی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

بدینوسیله از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه حضرتعالی و همکاران محترم در قرارداد بازرسی و کنترل کیفیت لوله وتجهیزات پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی سومار تقدیر و تشکر می گردد. ضمن اعلام رضایت از تلاش های مستمر و ارزنده جنابعالی و همکارانتان در پیشبرد طرح در راستای توسعه کیفیت تجهیزات کشاورزی در سطح استان، از خداوند متعال برایتان سلامتی، بهرورزی و توفیق استمرار خدمتگزاری را مسئلت دارم.