مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی استان کرمانشاه، با ارسال نامه ای، از تلاش های مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در زمینه ی «بازرسی و کنترل کیفیت لوله وتجهیزات پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی سومار» تقدیر کرد.

در بخشی از متن این رضایت نامه آمده است:
مدیر محترم مرکز توسعه تکنولوزی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

بدینوسیله از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه حضرتعالی و همکاران محترم در قرارداد بازرسی و کنترل کیفیت لوله وتجهیزات پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی سومار تقدیر و تشکر می گردد. ضمن اعلام رضایت از تلاش های مستمر و ارزنده جنابعالی و همکارانتان در پیشبرد طرح در راستای توسعه کیفیت تجهیزات کشاورزی در سطح استان، از خداوند متعال برایتان سلامتی، بهرورزی و توفیق استمرار خدمتگزاری را مسئلت دارم.

فهرست