امضاء تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. امضاء تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
اخبار سازمان
QR Code
آرم پژوهشکده محیط زیست

 

براساس این تفاهم نامه که به امضای مهندس حسینعلی حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و دکتر ندا سلطانی رییس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار رسیده است، طرفین در زمینه برگزاری دوره، سمینار، همایش و کارگاه های آموزشی تخصصی، تدوین دوره های تخصصی مورد نیاز صنایع و دستگاه های اجرائی، برگزاری دوره های آموزشی منطقه و بین المللی، طراحی و اجرای برنامه های ترویجی (آموزشی، فرهنگی، …) و تبادل استاد و نیروی انسانی متخصص، همکاری می نمایند.

مهندس سید محسن جناب مدیر مرکز آموزش مهارت های پیشرفته با بیان این خبر گفت: با توجه به سوابق، توانمندی و ارتباطات طرفین در حوزه محیط زیست و صنعت، این تفاهم نامه می تواند نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت های زیست محیطی شاغلین در این دو حوزه ایفا نماید.

مدت اعتبار تفاهم نامه ۳ سال می باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.