سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف قرارداد مشاوره و مهندسی امضاء کردند

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف قرارداد مشاوره و مهندسی امضاء کردند

این قرارداد به منظور ارائه خدمات مشاوره و مهندسی و نظارت توسط متخصصان مرکز توسعه تکنولوژی در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفیت و نظارت و انجام آزمایشات لوله، لوازم، قطعات، اتصالات، تجهیزات و ماشین های آبیاری، بین سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منعقد شد.

همچنین بر اساس این قرارداد، ارائه خدمات مشاوره در زمینه کنترل کیفیت و نظارت بر تهیه، تامین و بازرسی فنی و همچنین انجام آزمایشات لوله، لوازم، قطعات، اتصالات و تجهیزات و ماشین‌های آبیاری سطح استان ایلام توسط کارشناسان مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف طی یک سال انجام می‌شود.

 

گفتنی است همکاری‌های فی‌مابین پژوهشکده توسعه تکنولوژی و سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و در طی این ۶ سال همواره این پژوهشکده موفق به کسب رضایت کارفرما در انجام تعهدات و اتمام بهینه‌ی مفاد قراردادها بوده است.

 

قرارداد همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام به امضاء مهندس سید محمد تراب میری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و دکتر محمد صادق حاجی تاروردی سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی رسیده است.