معاون آموزشی جهاد دانشگاهی:پتانسیل فعالیت های آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف بسیار بیشتر از فضاهای موجود آموزشی آن است

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. معاون آموزشی جهاد دانشگاهی:پتانسیل فعالیت های آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف بسیار بیشتر از فضاهای موجود آموزشی آن است
اخبار سازمان
QR Code

دکتر سید سعید هاشمی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مرکز آموزش مهارت های پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به اینکه برنامه ریزی در واحدهای جهاد دانشگاهی باید با توجه به پتانسیل و توانمندی های آنها انجام شود و امکانات و فضاهای آموزشی موجود در درجه دوم قراردارد، اظهار داشت: سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نیز در حوزه ی آموزش دارای پتانسیل بالایی است که در برنامه ریزی ها باید این موضوع را مدنظر قرارداد.

وی گفت: در سازمانهایی مثل سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف که سازمانی پژوهشی صنعتی است، با توجه به نیاز کشور در حوزه ی آموزش منابع انسانی صنایع مختلف کشور، پیشنهاد می شود بخشی از پتانسیل معاونتهای پژوهشی به آموزش اختصاص یابد.

مهندس حاجیلو رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های آموزشی این سازمان طی چند سال گذشته، توجه و نیاز صنایع مختلف کشور به مهارت افزایی نیروی انسانی را از دلایل توسعه فعالیتهای آموزشی سازمان جهاد شریف عنوان کرد.

مهندس جناب مدیر مرکز آموزش های مهارتی پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای یکساله این مرکز، به تمرکز فعالیت های این مرکز بر توسعه دوره های مهارت محور در حوزه های مختلف شغلی اشاره نمود.

در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزش مهارت های پیشرفته که دوم بهمن ماه با حضور دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی برگزار شد، آقایان محمد کیا مدیر کل دفتر نیازسنجی و پروژه یابی آموزش، حسین پاکدل مدیر برنامه ریزی آموزش، حسینعلی حاجیلو رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، محمد فرخ معاون آموزش، و سید محسن جناب مدیر مرکز آموزش مهارت های پیشرفته، محسن مردانی معاون پژوهشی و غلامرضا وحدانی معاون پشتیبانی حضور داشتند.