چاپ مقاله‌ی اعضای گروه پژوهشی خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در مجله علوم مواد در الکترونیک

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. چاپ مقاله‌ی اعضای گروه پژوهشی خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در مجله علوم مواد در الکترونیک

 

این مقاله با عنوان

Study of the microstructure and surface morphology of silver nanolayers obtained by ion-beam deposition

«بررسی ریزساختار و مورفولوژی سطحی نانولوله‌های نقره به دست آمده از رسوب پرتو یونی» در مجله بین المللی علوم مواد در الکترونیک منتشر شده است.
این مقاله توسط علی اصغر زواریان، فاطمه حافظی و علی آرمان از اعضا گروه پژوهشی فناوری خلأ نگارش شده است.

در چکیده این مقاله آمده است:

هدف از این تحقیق ساخت نانوذرات نقره با ضخامت‌های مختلف، به منظور بررسی خواص فیزیکی و مورفولوژی سطح این لایه‌ها می‌باشد. لایه‌های نانومتری نقره به روش همزمان انباشت ناشی از بخار فیزیکی تحت تابش پرتو یونی در محیط گاز آرگون و در دمای اتاق لایه‌گذاری گردید. با استفاده از پارامترهای میدانی سطحی که از آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بدست می‌آید، به توصیف مورفولوژی سطح در لایه‌های نانومتری نقره تولیدی پرداخته شد. به این نوع مورفولوژی در استاندارد ویژه‌ی ISO 25178 اشاره شده است. همچنین آنالیز پراش اشعه ایکس(XRD) تشکیل فازهای کریستالی نقره را نشان می‌دهد. نشان داده شد که استفاده از چشمه یون به عنوان یک سامانه در لایه‌نشانی در یکنواختی سطح لایه‌ها تأثیر مثبتی دارد.