مدیریت دارایی یک رویکرد استراتژیک برای اختصاص منابع کمیاب برای حفظ، بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت زیرساخت‌های حمل‌ونقل است و آژانس‌های حمل‌ و نقل می‌توانند با استفاده منظم از فرآیندهای مدیریتی، مهندسی و تجزیه‌ و تحلیل اقتصادی، استراتژی‌های ارتباطات و سایر ابزارها، تأثیر تصمیمات خود را بر ظرفیت، کیفیت و نیازهای آینده سیستم حمل‌ و نقل خود درک کنند. از طریق مدیریت دارایی مؤثر، آژانس‌ها می‌توانند درآمد خود را برای سرمایه‌گذاری بهینه‌سازی، عملکرد سیستم را بهبود بخشیده و به‌این‌ترتیب عمر دارایی‌های حیاتی و همچنین رضایت مشتریان خود را افزایش دهند.

کارفرما: معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی