سامانه هوشمند ارتباطات خودرویی یک فناوری ارتباطی برای صنعت خودرویی(خودروهای متصل) است که مبتنی بر تولید و انتشار اطلاعات از طریق شبکه‌های بی‌سیم موجود در وسایل نقلیه کار می‌کند. در این فناوری همگرایی ارتباطات بی‌سیم (برد بلند و برد کوتاه)، فناوری مکان‌یابی و سایر وسایل الکترونیکی درون خودرو ( شبکه خودرو) صنعت خودرویی را به عصر اطلاعات سوق می‌دهد. داده‌ها در این فناوری در تجهیزات تعبیه شده در خودرو تولید شده و به زیرساخت‎‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیش‌بینی شده در خارج از خودرو ارسال می‌گردند. این زیرساخت‌ها، داده‌هایی مانند نقشه‌ها، پیش‌بینی‌های هواشناسی، بسته‌های داده اینترنت و غیره را به واحد درون خودرو هدایت می‌کنند. این ارتباط توسط فناوری‌های بی‌سیم برد کوتاه (DSRC) یا فناوری‌های تلفن همراه (3G/4G) از طریق تجهیزات تعبیه شده در خودرو صورت می‌گیرد.

کارفرما: شرکت ایرانخودرو