سیستم اپتیکی میکروسکوپ اتاق عمل (MOPR)

کاربرد سیستم:

میکروسکوپ موردنظر از نوع میکروسکوپ جراحی بوده و به ویژه در جراحی چشم مورد استفاده قرار می گیرد.download (1)

بخش‌های مختلف اپتیکی میکروسکوپ:

  • سیستم شیئی ( F= 175mm)
  • سیستم رله
  • سیستم زوم دارای سه مرحله بزرگنمائی ۱٫۶X، ۱ X، ۰٫۶X که میدان دید بر روی سه درشتنمایی به ترتیب ۱۶٫۳، ۲۶ و ۴۳٫۵ میلیمتر
  • مجموعه چشمیWide field با بزرگنمایی ۱۲٫۵
  • دو نوع منشور برای انحراف نور و مستقیم کردن تصویر
  • سیستم روشنایی؛ ترکیبی از منبع نور سرد و کواکسیال، لامپ هالوژن (W150/157) و سه نوع عدسی و آینه