چهار آینه (Four Mirror )

  • کاربرد:
    – وسیله ای برای معاینه و مشاهده زوایای مختلف شبکیه چشم

 

  • بخشهای مختلف چهار آینه:

– یک عدسی مقعر با شعاع انحناء ۷٫۶ میلیمتر(معادل شعاع انحناء تقریبی قرنیه)
– چهار آینه با زوایای ۶۲، ۶۷، ۷۶ و ۸۰ درجه (برای معاینه و بررسی زوایای مخلف قسمت داخلی چشم)