شرایط به وجود آمده برای کشور(شیوع ویروس کرونا) بسیاری از فعالیت ها و کسب وکارها را دچار بحران کرده و شرایط آینده را برای صاحبان آن ها غیر قابل پیش بینی ساخته است.
تداوم این شرایط، عدم شناسایی راه و روش حل مشکل برای ادامه فعالیت، قطعا باعث تعطیلی کسب و کارها و بیکار شدن پرسنل آن ها خواهد شد.
معاونت آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در راستای رسالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی خود و به واسطه شبکه گسترده اساتید و خبرگان صنعتی، اقدام به برگزاری سلسه مشاوره های عمومی به صورت رایگان و آنلاین در شبکه های اجتماعی خود نموده است.
این مشاوره ها با موضوعات تخصصی در شرایط کرونا، ارائه می شود.

صاحبان کسب و کارهای مختلف، برای اطلاع از برنامه مشاوره ها و چگونگی شرکت در آن ها می توانند به وب سایت آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به آدرس www.sctae.info مراجعه نمایند.