سيستم کنترل خشک کن برقی هوای مصرفی پالايشگاه تهران

 1. پروژه‌ها
 2. پروژه ویژه
 3. سيستم کنترل خشک کن برقی هوای مصرفی پالايشگاه تهران

سيستم کنترل خشک کن برقی هوای مصرفی پالايشگاه تهران

 • خشك كن برقی هوای مصرفی در قسمت های مختلف پالايشگاه استفاده می شود. اين قسمت شامل دو فيلتر است كه همواره يكی از فيلترها در حال خشك كردن هوا و فيلتر ديگر در حال احياء است.
  از جمله ويژگيهای سيستم كنترل جديد عبارتند از:
 • امكان بهره برداری از سيستم به صورت اتوماتيك و دستی
 • امكان تست عملكرد سيستم كنترل توسط اپراتور
 • نمايش مراحل احيا با چراغ سيگنالهای تهيه شده در روی درب تابلو
 • سهولت تغيير زمان بندی ها و تغيير برنامه كنترل
 • سهولت كار با دستگاه برای اپراتور

گروه پژوهشی اتوماسیون