اندازه گيری سنجش سطح مخزن پالایشگاه تهران

  1. پروژه‌ها
  2. پروژه ویژه
  3. اندازه گيری سنجش سطح مخزن پالایشگاه تهران
  • نمايش سطح مخازن پالايشگاه نفت در كنار مخزن
  • ارسال اطلاعات به صورت سريال به اتاق مونيتورينگ مرکزی
  • تنظيم سطوح آلارم
  • دريافت اطلاعات توسط شبکه 485 RS

مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون

گروه پژوهشی اتوماسیون