فناوری جدید بازیافت اسید در پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ایجاد می شود

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. فناوری جدید بازیافت اسید در پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ایجاد می شود

فناوری جدید بازیافت اسید در پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ایجاد می شود

در قراردادی که بین پژوهشکده توسعه تکنولوژی و شرکت فولاد غرب آسیا منعقد گردید، مقرر شد جدیدترین فن آوری روز دنیا که از نظر هزینه و زمان و محیط زیست مزایای زیادی دارد به صورت پایلوت اجرا شده و پس از کسب فناوری در مقیاس انبوه عملیاتی شود.
ایجاد این فناوری کمک زیادی به موضوع بازیافت اسید در محیط زیست می کند و دستاورد آن در تمام کارخانجات فولادسازی کشور قابل استفاده است.