طراحی و ساخت 20 دستگاه يونيت ميكروپروسسوری كنترل دمای توربوترن

 1. پروژه‌ها
 2. پروژه‌های حوزه ریلی
 3. طراحی و ساخت 20 دستگاه يونيت ميكروپروسسوری كنترل دمای توربوترن
 • طراحی و ساخت 20 دستگاه یونیت میکروپروسسوری کنترل دمای توربوترن
 • طراحی و ساخت 10 دستگاه یونیت میکروپروسسوری آنتی پاتیناژ توربوترن
 • طراحی دستگاه یونیت میکروپروسسوری DVEN
 • طراحی و ساخت دو دستگاه تابلوی حفاظت دیزل ژنراتور
 • راه‌اندازی سیستم اطفاء حریق اتاقک توربین توربوترن
 • راه‌اندازی سیستم برق و کنترل تهویه دو رام توربوترن سیستم نگهداری و تعمیر پیشگیرانه
 • مدیریت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات دو رام توربوترن از سال 1382 تاکنون شامل پایه‌ریزی و سازماندهی سیستم نت توسط 10 پیمانکار و نظارت بر فعالیت پیمانکاران
 • شناسایی و مستندسازی کلی برق و کنترل توربوترن