توانمندی و مدیریت علمی در طرح راه‌اندازی توربوترن

 • تدوین دانش فنی و تعمیر قطعات الکترونیکی در کنترل توربوترن
 • تحلیل و تدوین دانش فنی سیستم سیمولاتور توربین‌های توربوترن
 • تحلیل، ‌تدوین دانش فنی و راه‌اندازی ترمز الکترومغناطیسی توربوترن
 • ارائه طرح جایگزین برای کلیه سیستم‌های برق و کنترل توربوترن
 • نگهداری و تعمیرات سیستم‌های برق و کنترل دو رام توربوترن
 • طراحی و ساخت 18 دستگاه یونیت میکروپروسسوری CB و Antiskid توربوترن

مدیریت راهبری و تعمیر و نگهداری توربوترن:

نگهداری و تعمیرات دو رام توربوترن از سال 82 تاکنون شامل فعالیت‌های ذیل:

 • ایجاد سیستم نگهداری و تعمیرات و سازماندهی پیمانکاران(شامل 10 پیمانکار)
 • انتخاب پیمانکاران ذیصلاح و عقد قرارداد و معرفی به رجاء
 • تدوین سیستم نظارت بر پیمانکاران و کنترل کیفیت فعالیت آنان
 • پیگیری تهیه، تدارک، تعمیرات اساسی و ساخت قطعات و ماژول‌های توربوترن
 • تدوین سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اجرای آن شامل: شناسنامه‌های فنی قطعات و ماژول‌ها، سوابق تعمیرات و PM

•ارائه مشاوره فنی در طول همکاری‌های دو جانبه، مشاوره فنی در زمینه‌های برق، کنترل و تهویه به‌صورت شفاهی یا در قالب جزوه و گزارش تهیه و به مدیران شرکت رجاء‌ ارائه شده است.

مرکز خدمات تخصصی مکاترونیک