• تدوین دانش فنی و تولید 20 نوع قطعه (شامل 24000 قطعه) مکانیکی مربوط به واگن‌های مسافری (که منجر به دریافت لوح تقدیر از شرکت رجاء‌ گردیده است)
 • ساخت 1100 مجموعه میل گاردان کوتاه و بلند جهت قطارهای مسافری
 • ساخت راننده بادامک ضد لغزنده
 • ساخت هیتر بخار آلمان غربی
 • ساخت ابزار و فرامین برای گاردان در واگن‌های ژنراتور سرخود
 • تهیه مشخصات فنی جعبه دنده برای واگن‌های ژنراتور سر خود
 • نظارت بر ساخت 200 عدد پوسته جعبه دنده
 • نظارت بر ساخت 60 عدد جعبه دنده 
 • تدوین مکانیزم حرکت صندلی‌ها در واگن‌های مسافری 
 • تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ای برای تبدیل واگن‌های مسافری به واگن مولد برق 
 • تأمین شرایط فنی تبدیل واگن مسافری به واگن ژنراتور 
 • بازرسی و تحویل‌گیری 250 جفت کرانویل و پینیون گیربکس از شرکت آلکان ماشین