قرارداد همکاری بین پژوهشکده توسعه تکنولوژی و شرکت ایران خودرو امضاء شد

  1. اخبـار
  2. اخبار حوزه خودرو
  3. قرارداد همکاری بین پژوهشکده توسعه تکنولوژی و شرکت ایران خودرو امضاء شد

پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات قطعات ویژه دارای تکنولوژی بالا با شرکت ایران خودرو همکاری می کند.

بر اساس این قرارداد، داخلی سازی فعالیت ها در زمینه ی طراحی، ساخت، تعمیر و اورهال ابزار، تجهیزات و قطعات یدکی حوزه نت تجهیزات تولیدی و غیرتولیدی شرکت ایران خودرو، به همت متخصصان مراکز خدمات تخصصی و گروه های پژوهشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی انجام می شود.