جذب نيروي امريه درسازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. جذب نيروي امريه درسازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک نیروی امریه جذب می نماید.

متقاضیانی که زمان اعزام آنها تیر ماه 1400 می باشد.

نسبت به ارسال رزومه خود حداکثر تا تاریخ 30 فروردین ماه 1400 به نشانی زیر با عنوان “امریه” اقدام نمایند.

tdins@acecr.ac.ir