جذب نيروي امريه درسازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. جذب نيروي امريه درسازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته مهندسی محیط زیست با توانمندی های زیر نیروی امریه جذب می نماید:

• آشنایی با نرم افزارهای مرتبط
• آشنایی با مفاهیم توسعه پایدار باز یافت و تبدیل مواد

متقاضیان گرامی، نسبت به ارسال رزومه خود به نشانی زیر با عنوان “امریه” اقدام نمایند:
industrial.ecology@jdsharif.ac.ir