قرآن کریم بر روی سطح قطعه ای از عقیق یمنی توسط فرآیند نانوتکنولوژی ساخته شده است، که شامل ۳۰ جزء قرآن، ۱۱۴ سوره در ۶۱۴ صفحه می باشد. درستی این قرآن توسط علمای کشورهای اسلامی تایید شده است.

حداقل ابعاد الگو: ۶۰۰ نانومتر

دقت میکرولیتوگرافی: ۲۰۰ نانومتر

ابعاد کل الگو: ۱۵٫۵ میلیمتر