دعوت به همکاری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. دعوت به همکاری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برای یکی از آزمایشگاه های خود در تهران نیاز به جذب نیروی فنی تمام وقت با مشخصات زیر دارد:

* تسلط به استاندارد 17025

* سابقه انجام کار آزمون در زمینه EMC

* دارای روحیه کار تیمی

* ساعت کاری 8 تا 16

لطفاً افراد متقاضی، رزومه کاری را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

padafand@jdsharif.ac.ir