جذب نیروی تمام وقت در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. جذب نیروی تمام وقت در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

گروه پژوهشی مهندسی صنایع سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، نیاز به جذب نیروی تمام وقت با مشخصات زیر دارد:

– رشته تحصیلی : دانشجوی سال آخر یا فارغ التحصیل مهندسی صنایع
– مقطع تحصیلی: کارشناسی یا کارشناسی ارشد
– متخصص در مدیریت فرایند و مدیریت پروژه

لطفاً افراد متقاضی، رزومه کاری را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

 ierg@jdsharif.ac.ir