قطعات ساخته شده از مواد اوليه توليد شده در پژوهشكده توسعه تكنولوژی

  1. پروژه‌ها
  2. پروژه‌های حوزه خودرو
  3. قطعات ساخته شده از مواد اوليه توليد شده در پژوهشكده توسعه تكنولوژی
  • طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه‌های اندازه‌گیری جهت کنترل ابعادی قطعات صنعتی
  •  ساخت انواع قطعات و مجموعه‌های خطوط تولید و مونتاژ خودرو
  •  طراحی و اجرای اتوماسیون در خطوط تولید
  •  ردیابی خطوط مونتاژ و محصول نهایی
  •  طراحی تسترهای لازم جهت کنترل قطعات و مجموعه‌ها
  •  طراحی و ساخت ربات‌های صنعتی
  •  طراحی، ساخت و ارائه مشاوره در زمینه قالب‌های صنعتی و پیشرفته