كتاب «مقدمه‌ای بر مهندسی سیستم‌ها، از تفکر سیستمی تا پیاده‌سازی براساس الگوی سی‌اِم‌اِم‌آی» منتشر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. كتاب «مقدمه‌ای بر مهندسی سیستم‌ها، از تفکر سیستمی تا پیاده‌سازی براساس الگوی سی‌اِم‌اِم‌آی» منتشر شد

انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف كتاب «مقدمه‌ای بر مهندسی سیستم‌ها، از تفکر سیستمی تا پیاده‌سازی براساس الگوی سی‌اِم‌اِم‌آی» را منتشر کرد.
این کتاب مشتمل بر 6 فصل است که در اولین فصل، تاریخچه تفکر سیستمی و مهندسی سیستم‌ها با بیان توصیف تفکر سیستمی و تفکر سیستمی و مهندسی سیستم‌ها در گذر زمان مورد بررسی قرار گرفته است.
مبانی تفکر سیستمی عنوان دومین فصل این کتاب می باشد که درک اهمیت تفکر سیستمی و ﮐﺎرﺑﺮد آن، کل‌نگری، الگوی کوه شناور یخی، حلقه‌های بازخورد در سیستم‌ها، رشد و ثبات سیستم‌ها، اصول رویکرد سیستمی بخشی از مطالبی است که در این فصل ارائه شده.
مولفان در سومین فصل کتاب با عنوان مبانی مهندسی سیستم‌ها به بررسی موضوعات شناخت سیستم‌ها، معرفی مهندسی سیستم‌ها، تکامل راه‌کارهای عملیاتی در پیاده‌سازی مهندسی سیستم‌ها، کاربردهای مهندسی سیستم‌ها و مروری بر استانداردهای مهندسی سیستم‌ها پرداخته اند.
فصل چهارم این کتاب با عنوان پیاده‌سازی مهندسی سیستم‌ها (الگوی سی‌اِم‌اِم‌آی) به آشنایی با الگوی سی‌اِم‌اِم‌آی، بلوغ سازمانی، فرآیند تعریف‌شده و تراز بلوغ 2 پرداخته است.
تجارب پیاده‌سازی مهندسی سیستم‌ها ، موضوعی است که در فصل پنجم کتاب با بیان تجارب موفق پیاده‌سازی مهندسی سیستم‌ها و تجارب ناموفق پیاده‌سازی مهندسی سیستم‌ها ارائه شده است.
فصل ششم این کتاب به اصطلاحات، مقدمه و راهنمای استفاده اختصاص یافته است.
کتاب «مقدمه‌ای بر مهندسی سیستم‌ها، از تفکر سیستمی تا پیاده‌سازی براساس الگوی سی‌اِم‌اِم‌آی» توسط دکتر سید عبدالرضا ترابی (استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، زینب طالع‌پور (دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، احمد راحتی (دکترای مهندسی برق دانشگاه تهران)، علی رسولی (کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف)، علی کیب‌الهی (دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف) و سحر روستایی (دانشجوی دکترای هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) تالیف و توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منتشر شده است.

جهت تهیه کناب به آدرس زبر مراجعه فرمائید:
فروشگاه کتاب شانزده