شماره جدید فصلنامه علمی «توسعه تکنولوژی صنعتی» منتشر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. شماره جدید فصلنامه علمی «توسعه تکنولوژی صنعتی» منتشر شد

 

چهل و دومین شماره فصلنامه علمی «توسعه تکنولوژی صنعتی» شامل ۶ مقاله در حوزه ی توسعه تکنولوژی صنعتی است که در سایت این فصلنامه به آدرس jtd.iranjournals.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.

مقاله های « تدوین مدل سیاست­های جذب دانشجو با تاکید بررابطه بین دانشگاه و صنعت»، «بررسی نقش کارآفرینی اجتماعی بر توسعه فرهنگی و اقتصادی(مطالعه موردی: شهرک های صنعتی شهرکرد و بروجن در استان چهارمحال و بختیاری)» و « شناسایی و رتبه بندی مکانیزم های کارآفرینی تعاملی به عنوان نوعی از کارآفرینی سازمانی با استفاده از روش هیبرید(آنتروپی شانون فازی و آراس فازی)» از جمله مقاله های منتشر شده در این شماره است.

«طراحی مدل ساختاري نقش ها و عملکرد دفاتر انتقال فناوري در اکوسیستم دانشگاه »، «سنجش مهارت های بازاریابی مبتنی بر فناوری های دیجیتالی» و « تدوین مدل سیاست های جذب دانشجو با تاکید بررابطه بین دانشگاه و صنعت» از دیگر مقاله های منتشر شده در این شماره از فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوزی صنعتی می باشد.