معرفی چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تمامی کشورهای جهان و موسسات مختلف در مورد تحقق توسعۀ پایدار با چالش ها و مسائل گوناگون روبرو هستند. کسب سود فراوان در مدت کوتاه و حتی تحقق اهداف راهبردی از پیش تعیین شده در دراز مدت، کار سخت و دشواری است. چه خوب است که در جهان امروزی، اکثر افراد و گروه ها به صورت هدف دراز مدت با این مسئله برخورد کنند و با درنظر گرفتن منافع نسل های آینده، در جستجوی راهی برای ایجاد هماهنگی بین انسان، طبیعت و منافع اقتصادی باشند. مسلماً بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح این مهم امکان پذیر نخواهد بود.
کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس خود، اکنون در مقطعی از تاریخ و در مرحله ای از توسعه قرار گرفته است که تحت هر شرایطی باید مقوله توسعة‌ پایدار را به طور جدی در همه زمینه ها مورد توجه قرار دهد. تحقق این امر هم زمانی ممکن است که بتوانیم مدیریت جهادی را در کلیه زمینه ها به نحو مطلوب و اثربخشی به سمت توسعه پایدار سوق دهیم.

 

مهلت ارسال مقالات: 21 آبان ماه 1400

برگزاری کنفرانس: 21 بهمن ماه 1400

 

برگزار کننده: مركز راهكارهای دستيابی به توسعه پايدار , موسسه آموزش عالی مهر اروند
شهر: تهران

اطلاعات بیشتر در صفحه اصلی همایش