2 عنوان استاندارد ملی جدید درحوزه سامانه های نوین آبیاری کشور تدوین و به تصویب رسید

  1. اخبـار
  2. 2 عنوان استاندارد ملی جدید درحوزه سامانه های نوین آبیاری کشور تدوین و به تصویب رسید

این دو عنوان استاندارد ملی ایران که به همت متخصصان پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تدوین شده است، در 45 امین اجلاسیه کمیته ملی آب و آبفای سازمان ملی استاندارد ایران، مطرح و تصویب شد.

هم اکنون شش عنوان جدید پیش نویس استاندارد ملی نیز در مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در دست تدوین می باشد.

براساس قراردادی كه بین اداره کل استاندارد استان تهران و پژوهشکده توسعه تکنولوژی منعقد شد، مرکز توسعه تکنولوژی این پژوهشکده تدوین دو عنوان استاندارد ملی تجهیزات آبیاری را برعهده گرفت که به همت كارشناسان این مرکز، استانداردهای مذكور تدوین و در اجلاسیه کمیته ملی آب و آبفای سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسید.

مهندس مرجانه میرزایی دبیر تدوین استانداردهای فوق، در این زمینه اظهار داشت، از آنجایی که یکی از زمینه‌های فعالیت مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی، فناوری سامانه‌های نوین آبیاری می‌باشد، تدوین استانداردهای ملی این حوزه به صورت مستمر در دستور کار این مرکز قرار دارد.

وی گفت: با توجه به نیازهای فناوری کشور در حوزه فناوری سامانه های نوین آبیاری، تدوین استانداردهای پژوهش محور و یا تدوین استاندارد ملی از منابع بین‌المللی، توسط کارشناسان مرکزخدمات تخصصی توسعه تکنولوژی انجام می شود.

مهندس میرزایی افزود: با توجه به اینکه دو استاندارد در زمینه تخصصی آبپاش‌های آبیاری توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشر گردید، با در نظر گرفتن نیاز صنعت آبیاری کشور به استفاده از آبپاش‌های استاندارد در طرح‌های آبیاری، مرکز توسعه تکنولوژی نیز به ترتیب تجدید نظر و تدوین جدید این دو عنوان استاندارد را در دستور کار خود قرار داد. پیش نویس استانداردهای فوق با تشکیل جلسات کمیسیون فنی با حضور اساتید، صاحب نظران، دانشگاهیان، مراکز علمی و پژوهشی و تولیدکنندگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و پس از بررسی‌های لازم، تصویب شد. پس از تصویب پیش نویس استاندارد ملی در اجلاسیه کمیته ملی آب و آبفا استانداردهای مذکور به ترتیب با شماره‌های 3-8995 و 4-8995 در سایت سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع فنی تولیدكنندگان، آزمون كنندگان، شرکت بازرسان فنی، متخصصان، مشاوران فنی و مهندسی و مصرف كنندگان قرار داده شده است.

وی با بیان اینکه، پیش از این نیز 59 عنوان استاندارد ملی ایران توسط مركز توسعه تكنولوژی تدوین شده است، افزود: در حال حاضر نیز مجموعا تدوین شش عنوان پیش نویس استاندارد ملی ایران شامل  دو عنوان استاندارد جهت تدوین جدید از منابع استاندارد بین المللی ایزو، دو عنوان استاندارد جهت تدوین جدید به صورت چند منبع و دو عنوان استاندارد جهت تجدید نظر، در کمیته برنامه ریزی آب و آبفای سازمان ملی استاندارد مورد بررسی و با دفاع صورت گرفته مورد تصویب قرار گرفته است که ابلاغ آن به این پژوهشکده انجام شده است.

شایان ذکر است تدوین این شش عنوان استاندارد ملی با حمایت وزارت جهادکشاورزی و به ویژه مدیریت طرح سامانه‌های نوین آبیاری در حال انجام می‌باشد.

گفتنی است پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی دارای پروانه كارشناسی استاندارد در زمینه تدوین استاندارد ملی در رشته‌های خودرو  و نیرومحرکه، آب و آبفا و مکانیک از سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد و مركز توسعه تكنولوژی در زمینه‌ی تدوین استاندارد، طرح ها و پروژه های مختلفی را در حوزه های تدوین استاندارد ملی، تدوین استانداردكارخانه ای، تدوین استاندارد بخشی و تدوین استاندارد پژوهش محور با موفقیت اجرا كرده است.

استانداردهای ملی تصویب شده به شرح زیر می باشند:

–  ماشین‌های کشاورزی – تجهیزات آبیاری – آب پاش ها – قسمت 3: مشخصه های توزیع و روش های آزمون

–  ماشین های کشاورزی – تجهیزات آبیاری- آب پاش ها – قسمت 4:  روش های آزمون دوام

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری سینا

جهاددانشگاهی