هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه

تجديد حيات حكيمانه خاك و حكمروائی حكيمانه آب / 28-26 مهر 1400

 

کنگره­ علوم خاک ایران هر دو سال یکبار با همکاری مؤسسات پژوهشی و یا دانشگاه ها و انجمن علوم خاک ایران با هدف تبیین جایگاه خاک، بیان مشکلات و ارائه راهکارهای استفاده از این منبع مهم حیات برگزار می ­شود. در این راستا هفدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب و انجمن علوم خاک ایران در مهرماه سال 1400 برگزار خواهد شد همچنین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه با همت موسسه تحقیقات خاک و آب و همکاری مؤسسات پژوهشی و دانشگاه های ایران با هدف تبیین جایگاه مدیریت آب در مزرعه، بیان مشکلات و ارائه راهکارهای ارتقای آن در سه دوره متوالی برگزار شده است. در ادامه این رسالت، چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه همزمان با هفدهمین کنگره علوم خاک ایران در مهرماه سال 1400 برگزار خواهد شد. از تمامی پژوهشگران، علاقمندان و فعالان علوم خاک، آب و آبیاری درخواست می نماید به منظور غنای کنگره/همایش و برگزاری باشکوه تر این رخداد علمی، پیشنهادها و تجارب ارزنده خود را در مورد اهداف، محورها و شیوه برگزاری به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه به نشانی sw@areeo.ac.ir ارسال فرمایند.