گروه پژوهشی صنایع سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برای تکمیل نیروی فنی خود با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:                    

-رشته مهندسی صنایع

 -فارغ التحصیل مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد

 -دانشجوی کارشناسی ارشد یا ترم پایانی کارشناسی

-علاقمند به فعالیت در زمینه کارسنجی و زمانسنجی

 

متقاضیان رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند.

 MIRC@jdsharif.ac.ir