امضاء قرارداد همکاری بین اداره کل استاندارد استان تهران و پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار مرکز توسعه تکنولوژی
  3. امضاء قرارداد همکاری بین اداره کل استاندارد استان تهران و پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف

 

با امضاء قراردادی بین اداره کل استاندارد استان تهران و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تدوین ۱۰ عنوان استاندارد ملی به مرکز توسعه تکنولوژی این پژوهشکده در سال ۱۳۹۵ واگذار شد.

این قرارداد که به امضای مسلم بیات مدیرکل استاندارد استان تهران و محمد صادق حاجی تاروردی سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی رسیده است، شامل تدوین ۱۰ عنوان استاندارد ملی از منابع استانداردهای بین‌المللی ISO و IS می‌باشد.

مهندس مهدی‌زاده مدیر مرکز توسعه تکنولوژی در این خصوص اعلام کرد، عناوین این استانداردها پس از ارائه پیشنهاد توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در کمیته برنامه ریزی رشته “خودرو و نیرو محرکه” سازمان ملی استاندارد مطرح و تصویب گردید و طبق قرارداد مقرر شد این استانداردهای ملی طی مدت ۵ ماه توسط مرکز توسعه تکنولوژی تدوین شده و به تصویب کمیته ملی استانداردهای ملی ایران برسد.

گفتنی است پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی دارای پروانه کارشناسی حقوقی استاندارد در زمینه تدوین از سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.

این مرکز در زمینه‌ی تدوین استاندارد، توانایی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی را در حوزه‌های تدوین استاندارد ملی، تدوین استاندارد کارخانه‌ای، تدوین استاندارد بخشی و تدوین استاندارد پژوهش محور داراست.