مرکز پدافند غیر عامل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در نمایشگاه سیستم‌های ایمنی و حفاظتی

  1. اخبـار
  2. اخبار مرکز پدافند غیرعامل
  3. مرکز پدافند غیر عامل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در نمایشگاه سیستم‌های ایمنی و حفاظتی

مرکز پدافند غیرعامل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در هشتمین دوره از نمایشگاه سیستم‌های ایمنی و حفاظتی حضور یافت.

در این نمایشگاه، مرکز پدافند غیرعامل سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به ارائه‌ی خدماتی در حوزه تست استاندارد تجهیزات مداربسته و ضبط‌کننده‌های دیجیتال در آزمایشگاه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند، آزمایش سازگاری الکترومغناطیسی، صدور گواهی انطباق دوربین مداربسته و DVR طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی، تدوین استانداردهای ملی، اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری و همین طور طراحی، نظارت و مشاوره سیستم‌های دوربین مداربسته و سامانه های هوشمند پرداخت.

نشریه دنیای حفاظت در گزارش خود از این نمایشگاه در معرفی مرکز پدافند آورده است، این مرکز به بررسی و تست فنی تجهیزات مبادرت می‌کند و مشاوره‌ی خود را به پروژه‌های مختلف ارائه می‌نماید. از جمله مواردی که در آزمایشات این مرکز به کار می‌رود، تست ایمنی و تست اینرسی تجهیزات است. مرکز پدافند تاکنون با پروژه های زیادی همکاری داشته که ارائه‌ی مشاوره به سازمان راهداری، بانک دی، نیروگاه فارس، خدمات و پشتیبانی داروپخش و گمرک جمهوری اسلامی از این جمله می‌باشند.

مرکز پدافند غیر عامل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در نمایشگاه سیستم‌های ایمنی و حفاظتی