قرارداد همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف به امضاء رسید

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. قرارداد همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف به امضاء رسید

قرارداد همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و پژوهشکده توسعه تکنولوژی با هدف ارائه خدمات مشاوره و مهندسی و نظارت توسط متخصصان مرکز توسعه تکنولوژی در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفیت و نظارت بر تهیه، تامین و بازرسی فنی لوله، لوازم، قطعات، اتصالات، تجهیزات و ماشین¬های آبیاری، بین سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منعقد شد.

بر اساس این قرارداد، ارائه خدمات مشاوره در زمینه کنترل کیفیت و نظارت بر تهیه، تامین و بازرسی فنی لوله (پلیمری، فلزی، اسکرین)، اتصالات (پلیمری، فلزی)، شیر‌آلات (پلیمری، فلزی) و سایر لوازم و قطعات تجهیزات آبیاری سازمان (شامل دستگاه‌های کنترل مرکزی (فیلتراسیون شامل انواع کلکتورها، فیلتر شن، فیلتر میکرونی، تانک کود، هیدروسیکلون)، تجهیرات آبیاری قطره‌ای (نوارهای آبیاری، قطره¬چکان‌ها و اتصالات آبیاری قطره‌ای)، ماشین‌های آبیاری (سنترپیوت، لینیر، قرقره‌ای و …) آبپاش‌ها، ورق‌های ژئوسنتیک (ژئوممبران و ژئوتکستایل)، توسط کارشناسان مرکز توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف طی یک¬سال آینده در طرح های سامانه های نوین آبیاری سطح استان آذربایجان غربی انجام می‌شود.