اهداف یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته و فن آوریهای نوین.
 توجه و دقت نظر دستاندارکاران به ضرورت حفاظت از منابع طبيعي و تحقق توسعه پايدار.. راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران
فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش و تجربيات كشورهای مختلف
جلب توجه سیاستگزاران بخشهای كشاورزی و منابع طبيعی به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیتها.
ترويج تحقيقات بنيادی وكاربردی در کلیه بخشهای كشاورزي و منابع طبيعی .
آشنایی با تهدیدات زیستی در بخش كشاورزي و منابع طبيعی و راهکارهای مقابله با آن.
كمك به تعيين راهبرد و مسير تحقيقات اساسي مورد نياز كشور در زمينه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ های مهم

 مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1400
مهلت پرداخت هزینه: 3روز پس از پذیرش اولیه
تاریخ برگزاری :23دی1400

 

محورهای مهم همایش

* مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی

*مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

* مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

* آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

* جنگل و مرتع و بیابان

* آبیاری و زهکشی

 

آدرس صفحه اصلی همایش