اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت آموزشی ایزو ۲۱۰۰۱ توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت آموزشی ایزو ۲۱۰۰۱ توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مرکز آموزش های تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف اولین مرکز آموزشی جهاددانشگاهی است که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت آموزشی ایزو ۲۱۰۰۱ شده است.

ایزو ۲۱۰۰۱ توسط سازمان بین المللی استاندارد تهیه شده است که بر اساس آن، ابزارهای مدیریتی به سازمان هایی که محصولات و خدمات آموزشی ارائه می کنند، ارائه می شود. این استاندارد به ارائه دهندگان خدمات آموزشی کمک می کند تا به نیازها و الزامات فراگیران، با کیفیت بالاتری پاسخ دهند.

آدرس خبر در سایت جهاددانشگاهی