گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف با دریافت شناسه ملی، رسما آغاز به كار كرد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف با دریافت شناسه ملی، رسما آغاز به كار كرد

فعالیت های مربوط به ثبت این شركت در مدت زمان 7 ماه با برگزاری پذیره نویسی و برگزاری مجمع موسسین و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل انجام و با دریافت شناسه ملی و شماره ثبت از سوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران،‌ فعالیت آن رسما آغاز شد.

جذب و هدایت سرمایه گذاران و خبرگان توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و فعالیت‌های نوآورانه و دانش فنی موجود، مشارکت و سرمایه گذاری در تجاری سازی فناوری و پروژه های تولیدی، فعالیت اقتصادی و بازرگانی در شرکت های دانش بنیان، فعالیت تجاری صنعتی بازرگانی و تولیدی داخلی و بین المللی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دانش محور خلاق و فناورانه و فعالیت در زمینه توسعه اخذ و انتقال فناوری در صنایع گوناگون داخلی و بین المللی بخشی از فعالیت های گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف می باشد.

این گروه اقتصادی همچنین در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای فنی در تمامی بخش های صنعتی و تولیدی، ارائه تمامی خدمات در زمینه مشاوره در امور مطالعه و بررسی و ارزیابی بازار، فعالیت در زمینه تمامی طرح های مالی صنعتی تولیدی خدماتی آموزشی و مشاوره‌ای، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی از تمامی بانکها صندوق ها و موسسات مالی داخلی و خارجی و صادرات واردات و انجام امور گمرکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط فعالیت می کند.

گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف  هم اکنون دارای 192 عضو و سهامدار می باشد.

مدت فعالیت این گروه اقتصادی از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.

آگهی تاسیس گروه اقتصادی جهش صنعتی شریف در روزنامه رسمی منتشر شد