جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. جذب نیروی امریه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف از بین فارغ التحصیلان  مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با شرایط زیر نیروی امریه جذب می نماید:

مهندسی برق گرایش مخابرات و الکترونیک

ترجیحا آشنا به استانداردهای بین المللی در زمینه تجهیزات ICT و آزمون های  EMC

تاریخ اعزام دی ماه ۱۴۰۲ به بعد

لطفا علاقمندان، رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

Padafand@jdsharif.ac.ir

انتشار رسانه

ایسنا

جهاددانشگاهی