در جهاددانشگاهی برگزار شد: اولین جلسه کمیته علمی نشست تخصصی همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس

  1. اخبـار
  2. در جهاددانشگاهی برگزار شد: اولین جلسه کمیته علمی نشست تخصصی همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس

در این جلسه که با حضور جمعی از اعضای موثر و مجری طرح های دفاعی دوران دفاع مقدس جهاددانشگاهی و کارفرمایان این طرح ها برگزار شد، موضوعات مربوط به تعدادی از این طرح ها برای اراٸه در دومین نشست تخصصی همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس(دستاوردهای دفاعی دوران دفاع مقدس جهاددانشگاهی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در اولین جلسه کمیته علمی نشست تخصصی همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس(جهاددانشگاهی) که عصر روز سه شنبه 23 آبان ماه در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد، درباره چرایی و چگونگی اراٸه اطلاعات مربوط به فعالیت های واحدهای فعال جهاددانشگاهی در طرح های دفاعی دوران دفاع مقدس از جنبه های مختلف فنی، فرهنگی و شیوه مستندسازی تجربیات در این طرح ها که بسیاری از آنها برای اولین بار در کشور اجرا شده است و دستاوردها تاثیر کلیدی در صنایع نظامی دوران دفاع مقدس و رسیدن به استقلال و خودکفایی در تولید قطعات و تجهیزات داشته و اثرات آن در توسعه فناوری و دستیابی به محصولات پیشرفته تر در این صنعت باقی مانده است، بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است، دومین نشست تخصصی دومین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس با همکاری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و  با هدف تبيين نقش و جايگاه علم و فناوري در دوران دفاع مقدس و بهره گيري از درس آموخته هاي آن، رصد، مستندسازي و انتشار تجارب و دستاوردهاي علمي و فناورانه دفاع مقدس،  تبيين و تحليل تجارب حوزه علم و فناوري دفاع مقدس، در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف به نمایندگی از سوی همه واحدهای فعال این نهاد در حوزه فناوری های دفاعی دوران دفاع مقدس، 8 آذرماه 1402 برگزار می شود.

این نشست با حضور رییس جهاددانشگاهی، کارفرمایان طرح های دفاعی دوران دفاع مقدس و نمایندگان واحدهای فعال جهاددانشگاهی در این طرح ها برگزار و در نمایشگاهی که در حاشیه این نشست برپا خواهد شد، دستاوردهای این نهاد در زمینه اجرای طرح های دفاعی دوران دفاع مقدس در معرض دید مدعوین قرار می گیرد.

نمایندگان واحدهای فعال جهاددانشگاهی در طرح های دفاعی دوران دفاع مقدس برای اراٸه دستاوردها در این حوزه در دومین نشست تخصصی دومین همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس و نمایشگاه جانبی آن، می توانند با شماره 09128082210 (مهری مهدوی) تماس حاصل فرمایند.