کسب رتبه اول مراکز آموزشی همکار با سازمان ملی استاندارد ایران توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

  1. اخبـار
  2. کسب رتبه اول مراکز آموزشی همکار با سازمان ملی استاندارد ایران توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق رتبه اول تائیدیه “مراکز آموزشی همکار با سازمان ملی استاندارد ایران” را جهت ارائه خدمات آموزشی در زمینه های سیستم مدیریت، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی، خودرو و نیرو محرکه، بازرسی کالا، مکانیک ( به استثناء دوره های حوزه صنعت جوش)، فلز شناسی ( به استثنای دوره های حوزه صنعت جوش) تجهیزات و فرآورده های نفتی، انرژی، محیط زیست را کسب نماید.

همچنین بر اساس اعلام مهندس عطائیان معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، این سازمان تائیدیه “مراکز آموزشی برگزار کننده آموزش های الکترونیکی” را در زمینه های مذکور دریافت کرد که با این تاییدیه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف امکان ارایه خدمات آموزشی به صورت الکترونیکی مورد تایید سازمان استاندارد را در سطح ملی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: این تائیدیه ها از سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد استان تهران، صادر و تا سه سال اعتبار دارد.

 

 

کسب رتبه اول مراکز آموزشی همکار با سازمان ملی استاندارد ایران توسط سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف