گواهینامه «تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار» از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران برای سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف صادر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. گواهینامه «تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار» از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران برای سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف صادر شد


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران با صدور گواهینامۀ تأیید صلاحیت، آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافندغیرعامل جهاددانشگاهی صنعتی شریف را به عنوان آزمایشگاه همکار معرفی کرد.

با صدور این گواهینامه، آزمون های مربوط به ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات به خصوص انواع سوئیچ‌ها و روترها در این آزمایشگاه انجام می شود.

آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، در راستای نیل به اهداف تست‌های ایمنی با توجه به نیازها و الزامات موجود در رابطه با تجهیزات ارتباطی به خصوص انواع سوئیچ‌ها و روترها و به منظور انجام آزمون‌های ایمنی بر روی سوئیچ‌های شبکه بر اساس استاندارد ملی INSO 5233-1، موفق شد گواهینامه تایید صلاحیت به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی این تجهیزات را دریافت نماید.

لازم به ذکر است که با توجه به پیشنهاد این آزمایشگاه، انجام آزمون‌های ایمنی بر روی سوئیچ‌های شبکه برای اولین بار انجام می‌گیرد و تا پیش از این اجباری نبوده است.

این آزمایشگاه با برخورداری از توانمندی تست و آزمایش ایمنی تجهیزات امنیتی و دوربین های مدار بسته، با شناسایی و رفع ایرادات احتمالی، ضریب اطمینان این تجهیزات را که در مواردی در نقاط حساس کشور نصب می شوند، افزایش می دهد.