مقاله «فناوری ارتباطات خودرویی، راهکاری برای بهبود حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا» در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران ارائه شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. مقاله «فناوری ارتباطات خودرویی، راهکاری برای بهبود حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا» در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران ارائه شدمقاله «فناوری ارتباطات خودرویی، راهکاری برای بهبود حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا» که توسط ۶ نفر از اعضای گروه پژوهشی فناوری اطلاعات  سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف تهیه و تدوین شده است، توسط مهندس حمیدرضا عطائیان عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در روز نخست هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران به صورت شفاهی ارائه شد.

این مقاله با اشاره به اقدامات کشورهای پیشرفته برای بکارگیری این فناوری در صنعت حمل ونقل و بررسی کاربردهای مختلف آن، به تشریح کاربرد کاهش زمان سفر اتوبوس‌های درون شهری با استفاده از فناوری DSRC و تأثیر آن بر جذابیت بخشی به حمل ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا می پردازد و نتایج اجرای آزمایشی این فناوری را در شهرهای قزوین و تهران تشریح می کند.
در مقاله «فناوری ارتباطات خودرویی، راهکاری برای بهبود حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا» ابتدا مروری کوتاه بر مفاهیم فناوری ارتباطات خودرویی صورت گرفته است و سپس کاربردهای آن به منظور بهبود مدیریت حمل ونقل شهری و آلودگی هوا معرفی شده اند. پس از آن، نتایج اجرای آزمایشی کاربرد این فناوری در شهر قزوین با هدف کاهش زمان سفر اتوبوس‌های درون شهری تشریح شده و کاربرد کاهش تغییرات برنامه زمانی حرکت اتوبوس های BRT در شهر تهران مورد اشاره قرار گرفته است.
حمیدرضا عطائیان، مهدیه رستمیان، الهام دادوند، قباد عمادی، مجید عشوری و حبیب رستمی، اعضاء گروه پژوهشی فناوری اطلاعات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهیه این مقاله را مشترکاً به عهده داشته اند.
کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران در روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.