ارائه توانمندی و محصولات حوزه صنعت ریلی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. ارائه توانمندی و محصولات حوزه صنعت ریلی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
اخبار سازمان
QR Code
ششمین نمایشگاه ریلی1397

سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف با حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی که از ۲۹ خرداد الی ۱ تیر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، ضمن معرفی سوابق و توانمندی های این سازمان، مذاکراتی جهت توسعه همکاری ها انجام پذیرفت.

فروش ماژول سرویس بهداشتی به شرکت پلور سبز و همچنین ارائه خدمات مهندسی به شرکت گسترش صنایع ریلی ایران(ایرید) از جمله این مذاکرات بود.

در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته، آخرین دستاوردها و محصولات واحدهای صنعتی شریف، علم و صنعت، تهران و خواجه نصیرالدین طوسی همچون ” مجموعه سیستم رانش برقی مترو”، “رکتیفایرهای پست ترکشن مترو”، “گذرگاه کنترل تردد از جمله رابو”، ” تعمیر و بازسازی موتو ترکشن”، ” طراحی و ساخت واگن مولد برق”، “UPS های صنعتی”، ” ماژول سرویس بهداشتی”، و دیگر دستاوردها به نمایش گذاشته شده بود.

 

ششمین نمایشگاه ریلی1397