انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شهرداری های شهرستان های شرق استان تهران

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شهرداری های شهرستان های شرق استان تهران
اخبار سازمان
QR Code
آرم شهرداری اهران


تفاهم نامه همکاری آموزشی بین سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شهرداری های شهرستان های شرق استان تهران منعقد شد.

به منظور ارتقای سطح تعاملات و همکاریهای آموزشی و به منظور افزایش سطح مهارت و تخصص کارکنان شهرداری های تهران، تفاهم نامه آموزشی بین سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شهرداری های شهرستان های شرق استان تهران در مهرماه سال جاری منعقد شد.

طی این تفاهمنامه، برگزاری ده ها دوره آموزشی شغلی، تخصصی، مهارتی و عمومی مورد نیاز شهرداری های شهرستان های شرق استان تهران(رودهن- بومهن- پردیس- دماوند- فیروزکوه- آبسرد- ارجمند- شمشک- اوشان، فشم و میگون)، توسط سازمان جهاد دانشگاهی شریف در محل شهرداری ها مورد توافق قرارگرفت.

مدت تفاهم نامه از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

برگزاری دوره های مزبور از دهه سوم آبان شروع شده است.