با امضاء قرارداد همکاری مشترک بین پژوهشگاه نیرو و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد:هدف‌ گذاری برای تبدیل ایران به صادرکننده تجهیزات اندازه‌گیری در نیروگاه‌ها و مبادی نفت و گاز

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3.  با امضاء قرارداد همکاری مشترک بین پژوهشگاه نیرو و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد:هدف‌ گذاری برای تبدیل ایران به صادرکننده تجهیزات اندازه‌گیری در نیروگاه‌ها و مبادی نفت و گاز
اخبار سازمان
QR Code
قرارداد نیرو 1


براساس قراردادی که با عنوان «توسعه فناوری تکمیل، طراحی و ساخت نمونه صنعتی فلوکامپیوتر پایه جهت استفاده در نیروگاه ها و مبادی نفتی با سوخت مایع / گاز» میان سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و پژوهشگاه نیرو به امضا رسید، تحقیقات جهت ساخت داخل تجهیزات مربوط به اندازه گیری به صورت تخصصی و با جهت‌گیری تبدیل ایران به صادر کننده این تجهیزات حمایت شده و تداوم خواهد یافت. 

این قرارداد به منظور ساخت نمونه صنعتی فلوکامپیوتر منعقد شده است. فلوکامپیوترها تجهیزاتی بسیار دقیق و پیشرفته هستند که از آنها به منظور دقیق اندازه‌گیری جریان نفت، گاز، گازوئیل و سایر سیالات هیدروکربنی جهت استفاده در تبادلات مالی استفاده می‌شود. در حال حاضر کشور در این زمینه به طور کامل به محصولات خارجی وابسته است که با اجرای این قرارداد، در آینده‌ای نزدیک ضمن پوشش کامل نیاز داخل، کشور به یکی از مراکز صادرکننده این تجهیز تبدیل شود. 

براساس این قرارداد و با حمایت از دانش‌فنی موجود در جهاد دانشگاهی در این زمینه که طی بیش از ۸ سال اخیر و با اجرای پروژه‌های مختلف در این زمینه در مرکز اتوماسیون و مکاترونیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بدست آمده است، همکاری‌ها در ساخت و تولید نمونه صنعتی فلوکامپیوتر جهت استفاده در نیروگاه‌ها و مبادی نفت و گاز خواهد بود.  

این قرارداد به صورت مشارکتی و با ارزش بیش از بیست و هشت میلیارد ریال با سهم برابر توسط سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف (مرکز اتوماسیون و مکاترونیک) و پژوهشگاه نیرو مبادله شد.  قرارداد «توسعه فناوری تکمیل، طراحی و ساخت نمونه صنعتی فلوکامپیوتر پایه جهت استفاده در نیروگاه ها و مبادی نفتی با سوخت مایع / گاز» یکشنبه ۲۵ آذرماه به امضای دکتر محمدصادق قاضی زاده ریاست پژوهشگاه نیرو و مهندس حسینعلی حاجیلو رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف رسید.

 با امضاء قرارداد همکاری مشترک بین پژوهشگاه نیرو و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف آغاز شد:هدف‌ گذاری برای تبدیل ایران به صادرکننده تجهیزات اندازه‌گیری در نیروگاه‌ها و مبادی نفت و گاز