کتاب «ابعاد، شاخص‌ها و نشانگرهای عملکردی خُرد در آموزش عالی» منتشر شد

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. کتاب «ابعاد، شاخص‌ها و نشانگرهای عملکردی خُرد در آموزش عالی» منتشر شد
اخبار سازمان
QR Code
کتاب «ابعاد، شاخص‌ها و نشانگرهای عملکردی خُرد در آموزش عالی» منتشر شد

انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف کتاب «ابعاد، شاخص‌ها و نشانگرهای عملکردی خُرد در آموزش عالی» منتشر کرد.

 این کتاب حاصل بررسی منابع منتشر شده در رابطه با ارزیابی عملکرد حوزه آموزش عالی، بازبینه ‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و احصاء نظرات خبرگان است. مولف؛ هدف اصلی از ارائه این کتاب را تهیه مجموعه‌ای از شاخص‌های ارزیابی کارایی عملکرد برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ذکر کرده است. شاخص هایی که بتواند در پژوهش‌های سازمانی، مورد استفاده کارشناسان و محققان این حوزه قرار گیرد. 

کتاب «ابعاد، شاخص‌ها و نشانگرهای عملکردی خُرد در آموزش عالی» در چهار فصل تدوین شده است. فصل نخست، به مروری بر مفاهیم و اصطلاحات در ارزیابی عملکرد پرداخته و ضمن توصیف مهم‌ترین اصطلاحات در حوزه ارزیابی عملکرد، مرور مختصری بر روش‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه‌ها داشته و توضیحات نسبتاً مبسوطی در رابطه با ماهیت و چگونگی احصاء شاخص‌های ارزیابی عملکرد داده است. در فصل دوم این کتاب، ابعاد و شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها، در حوزه زیرساختی ارائه شده است و در فصل سوم، ابعاد و شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه مدیریتی دانشگاه ارائه شده است. 

در فصل چهارم نیز مجموعه ابعاد و شاخص‌های حوزه کارکردی آمده است.کتاب «ابعاد، شاخص‌ها و نشانگرهای عملکردی خُرد در آموزش عالی» توسط دکترحمیدرضا قمی مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، دکتر مرتضی رحمانی استاد دانشگاه علم و فرهنگ و دکتر مرتضی خاکزار بفروئی مدرس دانشگاه علم و فرهنگ و عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تالیف شده است.

علاقمندان جهت تهیه ی این کتاب می توانند با انتشارات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و با تلفن ۶۶۰۷۵۰۱۱ تماس حاصل نمایند.

کتاب «ابعاد، شاخص‌ها و نشانگرهای عملکردی خُرد در آموزش عالی» منتشر شد