دریافت پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در ۳ رشته ی تخصصی

  1. اخبـار
  2. اخبار سازمان
  3. دریافت پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در ۳ رشته ی تخصصی

پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف موفق به دریافت پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در ۳ زمینه تخصصی شد.
 سازمان ملی استاندارد ایران به استناد مصوبه جلسه ” کمیته تایید” با صدور گواهی تایید  اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای پژوهشکده توسعه تکنولوژی  جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، این پژوهشکده را به عنوان کارشناس استاندارد حقوقی در رشته های “خودرو و نیرومحرکه، مکانیک و خدمات” تایید نمود.
مهندس علی مهدی زاده مدیر مرکز توسعه تکنولوژی با بیان این خبر، عنوان نمود، تدوین استاندارد و نظارت و بازرسی فنی به عنوان یکی از محورهای فعالیت این مرکز محسوب می شود و از آنجایی که دریافت پروانه کارشناس استاندارد از الزامات فعالیت در این حوزه می باشد، طبق برنامه ریزی و پیگیری های انجام شده به دریافت پروانه کارشناس استاندارد حقوقی نائل شدیم.
 مدیر مرکز توسعه تکنولوژی در این زمینه افزود: با توجه به سابقه ی این سازمان در زمینه تدوین استانداردها و حضور فعال در کمیته های ملی تدوین استاندارد و همکاری های متعدد با سازمان ملی استاندارد، درصدد هستیم فعالیت های مرکز را در زمینه تدوین استاندارد ملی و نظارت بر اجرای استاندارد گسترش دهیم.
در پروانه ی صادر شده، مهندس علی مهدی زاده به عنوان دبیر تدوین در رشته خودرو و نیرو محرکه، مهندس بهرام ایمانی در رشته مکانیک و مهندس فاطمه کریمی در رشته خدمات به عنوان دبیر تدوین تایید شده اند.